T

TranThanhTruong

Thành viên mới
SROMOBIE.COM OPEN CHINH THUC 20H Ngay 12/05/2020

Liên hệ với BQT

Thông Tin Máy Chủ Open Chính Thức : 20h 12/05/2020

╳✕ Ghost 0sFull time

 • Cấp Độ : 120 Asia-EU
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ Sun D13
 • Rate EXP/SP ∷ ✗50
 • Rate Drop ∷ ✗5
 • Rate Gold ∷ ✗5
 • Trade Gold ∷ ✗2

 • Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top
 • Giới Hạn ∷ Full IP
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +14 (2+)
 • Buôn 3 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
 • Khóa buôn đêm ∷ 1h - 7h sáng
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường
 • 1--->5 ∷ 100%
 • 5--->Radom ∷
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP
 • 1--->8 ∷ 100%
 • 8--->Radom ∷
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ
 • Top 1 ∷ 6k silk + Narun +10 + Tile vàng
 • Top 2 ∷ 5k silk + Narun + 9 + Tile vàng
 • Top 3 ∷ 4k silk + Narun + 8 + Tile vàng
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 1000 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức
 • Set Sun D10 +10 Blue
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 2000 Bình HP ✗ MP
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
 
Top