Q

quangcaogame

Thành viên mới
♦ Hạn chế 3 acc/1PC


♦ LUÔN LUÔN LẮNG NGHE Ý KIẾN NGƯỜI CHƠI ĐỂ PHÁT TRIỂN SEVER ỔN ĐỊNH VÀ LÂU DÀI

❌Trang chủ: http://volampk2020.com/
❌Đăng Kí: http://volampk2020.com/taikhoan/
❌Tải Game: http://volampk2020.com/tai-game
❌Fanpage : https://www.facebook.com/volampk2020/

THÔNG TIN MÁY CHỦ
⛔ Tên máy chủ : Hùng Bá
⛔ Phiên bản vận hành : Công Thành Chiến
⛔ Thời gian Alpha Test : 12h00 Thứ 5 ngày 08-10-2020
⛔ Thời gian Kết Thúc Alpha Test : 16h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Đua top chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Kết thúc Đua top : 19h00 Chủ Nhật ngày 11-10-2020

⛔ Một số chức năng chính của game:
1. Chuỗi Dã Tẩu đa dạng với phần thưởng hấp dẫn
2. Hệ thống xếp hạng cá nhân chuẩn từng mili
3. Hoạt động Liên đấu
4. Hoạt động Vượt ải
5. Hoạt động Phong Lăng Độ
6. Hoạt động Tống Kim
7. Hoạt động Hoa đăng
8. Hệ thống bang hội chức năng đầy đủ
9. Hệ thống boss Tiểu Hoàng Kim, Đại Hoàng Kim
10. Hệ thống trang bị: trang bị xanh, đồ hoàng kim AB, ĐQ
11. Hệ thống thú cưỡi: ngựa 80 – Phi Vân – Bôn Tiêu……
12. Hệ thống kỹ năng 90 và 120 các phái
13. Hệ thống phối ngẫu, đám cưới
14. Hệ thống trò chơi mini được cập nhật thay đổi liên tục.
15. Chức năng phòng tán gẫu
16. Chức năng khóa rương giúp bảo vệ tài sản trong rương
17. Lượng EXP và Tiền Vạn Vừa Phải.
Vẫn còn nhiều tính năng độc đáo khác khác rất nhiều liệt kê không hết, mời các bạn tham khảo thêm trong game.
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
THÔNG TIN MÁY CHỦ
⛔ Tên máy chủ : Hùng Bá
⛔ Phiên bản vận hành : Công Thành Chiến
⛔ Thời gian Alpha Test : 12h00 Thứ 5 ngày 08-10-2020
⛔ Thời gian Kết Thúc Alpha Test : 16h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Đua top chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Kết thúc Đua top : 19h00 Chủ Nhật ngày 11-10-2020

♦ Hạn chế 3 acc/1PC

❌Trang chủ: http://volampk2020.com/
❌Đăng Kí: http://volampk2020.com/taikhoan/
❌Tải Game: http://volampk2020.com/tai-game
❌Fanpage : https://www.facebook.com/volampk2020/
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
THÔNG TIN MÁY CHỦ
⛔ Tên máy chủ : Hùng Bá
⛔ Phiên bản vận hành : Công Thành Chiến
⛔ Thời gian Alpha Test : 12h00 Thứ 5 ngày 08-10-2020
⛔ Thời gian Kết Thúc Alpha Test : 16h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Đua top chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Kết thúc Đua top : 19h00 Chủ Nhật ngày 11-10-2020

♦ Hạn chế 3 acc/1PC

❌Trang chủ: http://volampk2020.com/
❌Đăng Kí: http://volampk2020.com/taikhoan/
❌Tải Game: http://volampk2020.com/tai-game
❌Fanpage : https://www.facebook.com/volampk2020/
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
THÔNG TIN MÁY CHỦ
⛔ Tên máy chủ : Hùng Bá
⛔ Phiên bản vận hành : Công Thành Chiến
⛔ Thời gian Alpha Test : 12h00 Thứ 5 ngày 08-10-2020
⛔ Thời gian Kết Thúc Alpha Test : 16h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Đua top chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Kết thúc Đua top : 19h00 Chủ Nhật ngày 11-10-2020

♦ Hạn chế 3 acc/1PC

❌Trang chủ: http://volampk2020.com/
❌Đăng Kí: http://volampk2020.com/taikhoan/
❌Tải Game: http://volampk2020.com/tai-game
❌Fanpage : https://www.facebook.com/volampk2020/
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
THÔNG TIN MÁY CHỦ
⛔ Tên máy chủ : Hùng Bá
⛔ Phiên bản vận hành : Công Thành Chiến
⛔ Thời gian Alpha Test : 12h00 Thứ 5 ngày 08-10-2020
⛔ Thời gian Kết Thúc Alpha Test : 16h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Đua top chính thức : 19h00 Thứ 7 ngày 10-10-2020
⛔ Thời gian Kết thúc Đua top : 19h00 Chủ Nhật ngày 11-10-2020

♦ Hạn chế 3 acc/1PC

❌Trang chủ: http://volampk2020.com/
❌Đăng Kí: http://volampk2020.com/taikhoan/
❌Tải Game: http://volampk2020.com/tai-game
❌Fanpage : https://www.facebook.com/volampk2020/
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
Hổ Trợ Tân Thủ Mới
Thăng ngay cấp 90.
Nhận Thưởng Đợt 1
Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
Bộ Trang Bị Kim Phong
Ngựa Thường
Túi Máu Hổ Trợ Vĩnh viễn
Nhận Thưởng Đợt 2
Kỹ Năng 80
Nhận Thưởng Đợt 3
Ngựa Cấp 90
Nhận Thưởng Đợt 4
Kỹ Năng 120

GiftCode ( Tẩy Tẩy Kinh 5 Cuốn + Võ Lâm Mật Tịch 5 Cuốn + 10 Tiên Thảo Lộ )

♦ Hạn chế 3 acc/1PC AUTO INGAME

❌Trang chủ: http://volampk2020.com/
❌Đăng Kí: http://volampk2020.com/taikhoan/
❌Tải Game: http://volampk2020.com/tai-game
❌Fanpage : https://www.facebook.com/volampk2020/
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
Hổ Trợ Tân Thủ Mới
Thăng ngay cấp 90.
Nhận Thưởng Đợt 1
Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
Bộ Trang Bị Kim Phong
Ngựa Thường
Túi Máu Hổ Trợ Vĩnh viễn
Nhận Thưởng Đợt 2
Kỹ Năng 80
Nhận Thưởng Đợt 3
Ngựa Cấp 90
Nhận Thưởng Đợt 4
Kỹ Năng 120

GiftCode ( Tẩy Tẩy Kinh 5 Cuốn + Võ Lâm Mật Tịch 5 Cuốn + 10 Tiên Thảo Lộ )
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
Hổ Trợ Tân Thủ Mới
Thăng ngay cấp 90.
Nhận Thưởng Đợt 1
Thần Hành Phù.
Thổ Địa Phù.
Bộ Trang Bị Kim Phong
Ngựa Thường
Túi Máu Hổ Trợ Vĩnh viễn
Nhận Thưởng Đợt 2
Kỹ Năng 80
Nhận Thưởng Đợt 3
Ngựa Cấp 90
Nhận Thưởng Đợt 4
Kỹ Năng 120

GiftCode ( Tẩy Tẩy Kinh 5 Cuốn + Võ Lâm Mật Tịch 5 Cuốn + 10 Tiên Thảo Lộ )
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top