• Thread starter setokid
  • Start date
  • Lượt xem 407
S

setokid

Thành viên mới
Thông tin server
- Phiên bản hiện tại là phiên bản mới nhất trước khi update 3.0 của CFVN.
- Ngôn ngữ tiếng anh.
- Chế độ chơi đa dạng cùng đầy đủ vũ khi VIP.
- Hiện tại Server đang trong giai đoạn Beta Test.

Trang chủ: https://cf.gicung.co/
Đăng ký tài khoản: https://cf.gicung.co/register
Link tải: Download
Nạp ZP: https://cf.gicung.co/donate (Beta test miễn phí)
Link discord: https://discord.gg/CsSwxuYZtk

Tải về giải nén chạy file patcher_cf.exe để vào game.


 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top