D

Dungpham01

Thành viên mới

CHIẾN THẦN H5 OPEN S43 HÀ BẮC
OPEN
: 19h – 20/10/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE: CTH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 27/10/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
Link game: http://ct.michiogame.com
 
Top