K

khanhthan111

Thành viên mới
Earlsilkroad.net - D13 - Đồ cuối Sun

OPEN BETA - 13h - 12/09/2021
Full GIỜ XANH
IP : 103.200.23.179 Port : 15779


⇔⇔⇔⇔ THÔNG TIN SEVER ⇔⇔⇔⇔

♡ Fam D12 -D13 MOD 116-120 SaMaKhan:
♡ JOB 3 Thành DH-HD-TA (1 Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 19h -20h Hằng Ngày Tại Di Chỉ):
♡ (Lever 20 Mới Đăng Ký Job Và Lever 105 lên Được Thú Đi Buôn F10):
♡ BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 00h00 Hằng Ngày
♡ BMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 10 Chua LKD
♡ BMM Vip 1-7 100% /7->> Random Max 10 Chua LKD
♡ Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Yêu Cầu BMM Cấp 1):
♡ Khóa Trade 00h - 8h >
♡ Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng BSC):GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP

♚ TOP 1 : 1TR VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại )
♚ TOP 2 : 500K VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại )
♚ TOP 3 : 200K VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại )
♚ TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 2000 Silk:
♚ (Lưu ý 1 : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
♚ (Lưu ý 2: Nghiêm Cấm Mọi Hành Vi Đua Top Bug Masster Vướt Cấp Va Cam Vao Chung Pt Eu Phát Hiện Loại Thẳng Top Nếu Tính Đua Top:HỔ TRỢ TÂN THỦ

❥ Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
❥ Sét D10 SUN + 5 Full:
❥ 50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
❥ 2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
❥ Pét Nhặt Đồ 3 Ngày:
❥ Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB Trade.CTC.Event - Cấm Log No JOB quá 2 ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu /Blook cảnh cáo 3 ngày:

 
Top