X

xoxjerry

Thành viên mới
✅Kiếm Thế Chính Tông
✅Phiên Bản Chuẩn VNG Skill 150 New
♻Open: 8h ngày 05/09/2020
♻Alpha Test:8h ngày 04/09/2020
===================
Hỗ Trợ Tân Thủ
Set bạch ngân +16
5 lệnh bài mở rộng rương
1000 vạn đồng khóa
1 ức bạc khóa
Ngựa tân thủ ức vân
3 túi 24 ô
Bạch hổ ấn
Già lam kinh
Mặt nạ quan lâm viện
Cùng 1 số đồ khác
Nhận tại NPC hỗ trợ thành Phượng Tường
===================================
Code FaceBook
♐Vũ khí tần lăng 3
♐Vũ khí thần sa 0 dòng
♐Set rang bị Anh Hùng vĩnh viễn
♐Kích hoạt tính năng F1 - Cố Vấn
♐Kích hoạt tính năng F1 - Huy chương-Hắc Thiết
♐Kích hoạt tính năng F1 - Tín Vật Hỗ trợ bị động
♐Kích hoạt tính năng F1 - Skill Ngựa
♐Kích hoạt tính năng F1 - Kinh Mạch
♐Kích hoạt tính năng F1 - Thần khí
♐Kích hoạt tính năng F1 - Khảm Nạm Trang Bị
♐Kích hoạt tính năng F1 - Hộ Pháp Hộ Thể
♐Nhận tại NPC hỗ trợ thành Phượng Tường
=====================================
✅Đăng ký code: inbox cho fanpage
⛪Trang chủ: http://kiemthechinhtong.com/index.html
⛪Tải Game: http://kiemthechinhtong.com/cai-dat/cai-dat-ngay.html
⛪Đăng Ký: http://kiemthechinhtong.com/id/index.php
⛪Nhóm: https://www.facebook.com/groups/232490664397183/
✅Skill 150 chuẩn VNG: https://www.youtube.com/watch?v=wtQGn_zbqYM
 
Top