• Thread starter mrdoan89
  • Start date
  • Lượt xem 1,135
M

mrdoan89

Thành viên mới
KIẾM THẾ CỔ LONG​
Server dành cho người ít time đam mê pk . không phân biệt người chơi trước người chơi sau, nơi các anh tài thể hiện khả năng lãnh đạo bang....
HỖ TRỢ TÂN THỦ
Cấp: 116(giết npc các máp 115 nhận 115k exp)
3 túi 20 ô
200 vạn bạc khóa, 200 vạn đồng khóa
3000 tiền cổ long, 9000 tiền du long, 5000 NHHT
Set 10x 4% + 16 + ff8 (Vĩnh Viển)
2 Huyền Tinh 11, 1 Huyền tinh 10
------
Tinh chỉnh 12 môn phái 24 hệ phái công bằng nhất với những môn phái bị lãng quên
Luôn Luôn lắng nghe đóng góp ý kiến của tất cả anh em.
Mua Lại Hoạt Động 100 Đồng
Cộng dồn rương 6677, du long........LB chúc phúc không giới hạn
CODE CHÀO MỪNG OPEN(nhận tại npc cổ phong hà)
------
Phần Thư-ởng :
1 Phiên Vũ tăng đame
6 tầng lăng hòa thị bích(tự nuốt)
CODE CMT LIKE CHIA SẼ
Phần Thư-ởng (nhận tại npc cổ phong hà)
1 Huyền tinh cấp 8
1 Huyền tinh cấp 9
Free pet 4 kĩ năng
50 vạn đồng khóa
50 Mảnh ghép trang bị đồng hành các loại
300 event(trả event lên vk1)
------
Cùng nhau ôn lại kỉ niệm trong Kiếm Thế Cổ Long !
Tải Về: http://kiemthecolong.com/TrangChu/taive
Trang chủ : http://kiemthecolong.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/colongkiem
Group : https://www.facebook.com/colongkiem/groups/...


 
Last edited:
Top