U

username1111

Thành viên mới
• Kiếm Thế Huyết Kiếm ra mắt máy chủ mới Nhị Kiếm
• Open test 3/12/2021. Open chính thức 5/12/2021
• Trân trọng kính mời anh em tham gia !
• Trang chủ: https://huyetkiem.us
• Đăng ký tài khoản: https://id.huyetkiem.us
• Tải game : https://huyetkiem.us/download

• Fanpage : https://www.facebook.com/huyetkiem.us
• Tham gia nhóm : https://www.facebook.com/groups/kiemthe2009huyetkiem


BQT Xin gửi thông tin server đến anh em như sau:
Tích luỹ nạp thẻ và ưu đãi nạp thẻ : https://huyetkiem.us/tich-luy-nap-the-phuc-loi-nap-the-may-chu-nhi-kiem
Thông tin server đầy đủ : https://huyetkiem.us/thong-tin-may-chu-moi-nhi-kiem

 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top