minhhuylatoi

minhhuylatoi

Thành viên mới
̂́ ̂́ ̂ ̉ ̛̉ ́ ̉ ̛́
Nhằm tạo sân chơi cho các ae đã đi làm nên mình mở máy chủ Đoàn Thị Kiếm phi thương mại, tiêu chí cày cuốc nhẹ nhàng, dài lâu, cân bằng mọi đối tượng.
"ĐOÀN THỊ KIẾM"
Alpha Test 10h ngày 27/11/2022
Open Beta 10h ngày 04/12/2022
Trang chủ: http://kiemthedoanthi.com/
===================
AlphaTest: 10h ngày 27/11/2022
- Nhận FREE danh vọng trải nghiệm
- Nhận Level 150
- Nhận FuLL Chỉ có việc vào là chiến ^^
Openbeta: 10h ngày 04/12/2022
- Phiên bản sơ khai chuẩn 2009
- Tính năng SHOP hoạt động có thể đi HĐ mua vật phẩm
- Đi hoạt động kiếm đồng thường
- Không bán huyền tinh Kỳ Trấn Các
- Tất cả các Hoạt động rơi huyền tinh và vật phẩm hợp lý
- Giới hạn tinh lực +hoạt lực Tiểu 10, Trung 15, Đại 20 bình / 1 ngày,Có thể mua thêm TL + HL ưu đãi.
- Tính năng mua lại hoạt động khi bị bỏ lỡ..
- Hoạt động nhận thưởng ONLINE, Nhận quà thăng cấp.
- Hoạt động công thành chiến hàng tuần
- Event tết + các Event đón lễ
.....v.v...
Hổ trợ tân thủ:
- Level 70 (Giới hạn theo tuần )
- Tặng ngựa Đích Lô cấp 50
- Di Hình Hoán Ảnh
- Set trang bị 5x 4% +4
- Nhận 5 Huyền tinh 7
- 5 Thiệp bạc cấp 2
- 50 vạn bạc khoá + 20 vạn đồng khoá
- 1 phù vo hạn truyền tống vỉnh viễn
- câp 1 skill khinh không
-2000 NHHT
-3 túi 15 ô
-LB mở rộng rương cấp 2
Code chung:
- 1 huyền tinh cấp 8
-50 vạn bạc khóa
- 20 vạn đồng khóa
- 1 LB Uy Danh
- 500 tiền du long
Code Like Share: Tag 5 bạn bè vào bài viêt + Like Share
- 2 huyền tinh cấp 8
-500 tiền du long
- 1000 Ngũ hành hồn thạch
- 50 vạn bạc khóa
- 20 vạn đồng khóa
- 1 LB Uy Danh
Code Kỹ năng Sống : level 50
Fage : https://www.facebook.com/GroupKiemThe2009
Zalo : https://zalo.me/g/knoalk712
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top