• Thread starter anhdayem707
  • Start date
  • Lượt xem 588
A

anhdayem707

Thành viên mới
Trang Chủ : http://mu-goku.com/
Trang Chủ :hhttp://mu-goku.com/
Trang Chủ :http://mu-goku.com/

Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi

: 2000
Drop : 95%

Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
Quay Wing S3 Wing 4
Hệ Thống PT tự Động
Cộng Hưởng Max Full Op
f10 Bật Tính Năng Trong Game
Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

 
Top