• Thread starter breakbary
  • Start date
  • Lượt xem 781
B

breakbary

Thành viên mới
GiftCode : OPEN BETA 100k Wcion
Bước 1 : like fanpage
=AZUvkKjAUK_o_d_9Hb4YzNVXW2aAy8TH1OkGNtLj69ZrsKQ4dp-JIAXNmBHAE1cn31NYdUM8azGVjrHUl4g99nTEoSsUcRnlJtGjqD6Oz9gMjWJXdbMg0WVr-MZrzLqVsYQ&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/mujapan2019/
Bước 2 : tag 5 bạn bè và Share bài viết này ở chế độ công khai
Alpha Test : 18H - 24/02/2020
Open Beta : 13H - 25/02/2020
Máy Chủ : Huyền Nữ
Phiên Bản 6.9
Cảm ơn ae đã tin và tham gia cùng =AT0T5gFlvlhYj86OiZiNLmwikFzQeM8vDK39Yv4Q0-OfoBUExD-duYxTbBDalrydC1b-LeX-ltsARwzyfAm73AkQwScY_eexsDgP9lp2ol2YpPZcjZO5K37ASie9PXxqsxMBIKFgzHU3Z3eS879s]Mu-Japan.Com
Sơ qua về Sv tính năng có tại sv:
Danh hiệu option+tu chân
Hệ thống pét vip cấp 1 và 2 có thể nâng cấp
Autors giới hạn rs theo tuần tháng theo top 1
Các event săn boss và pk hàng ngày
Hệ thống thuê item và dòng option theo ngày
Mini game sấp ngửa=wcoint
Hệ thống wing đa dạng 3 4 ss8 ss13
Hiệu ứng đồ đẹp có thể nâng cấp thêm
Vk+đồ custom đa dạng,đầy đủ ngọc custom
Hệ thống sét thần đa dạng
Chức năng cộng hưởng,bán đồ exc ra wcoint
Chức năng off train off bán đồ=wcoint B S Chaos
Chức năng tạo nhóm pt và tìm pt như Võ lâm
Và rất nhiều cái để Ae khám phá.
Link wed: =AT0T5gFlvlhYj86OiZiNLmwikFzQeM8vDK39Yv4Q0-OfoBUExD-duYxTbBDalrydC1b-LeX-ltsARwzyfAm73AkQwScY_eexsDgP9lp2ol2YpPZcjZO5K37ASie9PXxqsxMBIKFgzHU3Z3eS879s]Mu-Japan.Com
Link Tải: =AT0T5gFlvlhYj86OiZiNLmwikFzQeM8vDK39Yv4Q0-OfoBUExD-duYxTbBDalrydC1b-LeX-ltsARwzyfAm73AkQwScY_eexsDgP9lp2ol2YpPZcjZO5K37ASie9PXxqsxMBIKFgzHU3Z3eS879s]http://ybshare.com/download/bk7yvafhia #
Chúc Ae chơi game vui vẻ.
Lệnh Trong Game
Cộng Điểm : /addstr /addagi /addvit /addene /addcmd
tẩy điểm tẩy master : /taydiem /taymaster
Lệnh reset : /auto reset
chát thế giới /post
Đổi class : class dw dk mg ...
Muốn Off tack : /train /reset auto /offattack
=====> Sự Kiện Trong Game <=====
=>Siêu Bosss Tại Stadium Tọa Độ 61 , 111
6h30 12h30 18h30 23h30
=> Sự Kiện Giáng Sinh Tại davias0 Tọa Độ 223,83
2h15 8h15 14h15 20h15 22h15
=> Xâm Lược Medusa Tại Refuge
1h15 5h15 9h15 13h15 17h15 21h15
=> Sự Kiện Rồng 2 Đầu Tại icarus Tọa Độ 15 , 22
2h 12h 22h
=> Sự Kiện Kundun Ghé Thăm LostTower0 Tọa Độ 209 , 88
0h 6h 12h 18h
=> Sự Kiện Nhện Máp LaCleon2 Tọa Độ 179 , 24
2h50 12h50 22h50
=> Sự Kiện Ông Già Noel máp Davias4 Tọa Độ 76 , 172
1h55 5h55 9h55 13h55 17h55 21h553
=>Lâu đài Máu Tại Davias0 Tọa Độ 210,30
0h30 2h30 4h30 6h30 8h30 10h30 12h30 14h30 16h30 18h30 20h30 23h30
=>Quảng Trường Quỷ Tại Noria Tọa Độ 172,105
1h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
=> hỗn Nguyên Lâu CC Đi Tất cả Map Trong Thành
0h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
=>Xâm Lược Bộ Xương Vua Tại Dungeon3 Tọa Độ 8,85
1h10 5h10 9h10 13h10 17h10 21h10 23h10
=> Boss Vàng Tại Máp Lorencia
0h45 2h45 4h45 6h45 8h45 10h45 12h45 14h45 16h45 18h45 20h45 22h45
=>Phù Thủy Trắng davias loren noria
0h50 4h50 8h50 12h50 16h50 20h50 23h50
=> Sự Kiện Năm Mới Atlan0 Tọa Độ 20,34
0h 5h 10h 15h 20h 22h
=> Sự Kiện Thỏ Ngọc Tại lorencia Tọa Độ 141,217
2h40 6h40 10h40 14h40 18h40 22h40
=>Sự Kiện Mùa Hè Tại lorencia Tọa Độ 143,218
1h40 5h40 9h40 13h40 17h40 21h40
 
Top