T

TriPham

Thành viên mới
NL3D
Ngọa Long 3D Open S15 Trương Liêu
Open
: 19h – 28/10/2022
Free VIP 2 + 50.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán, cùng nhiều sự kiện hấp dẫn.
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE: NL3DTANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
Tổng kết: 19h – 04/11/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/ngoalong3d.michio
Tải game: https://nl.michiogame.com
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top