• Thread starter kiemthephongvan
  • Start date
  • Lượt xem 609
K

kiemthephongvan

Thành viên mới
Kiếm Thế Phong Vân Phiên Bản 2009
Khai Mở Máy Chủ Phong Kiếm
Máy chủ Phong Kiếm chuẩn phiên bản 2009 -Hồi Ức Kiếm Thế
Trang chủ : http://kiemthephongvan.com.vn
Alphatest: 10hNgày 12/11/2021
Open : 10h Ngày 15/11/2021
Hỗ trợ tân thủ
- Cấp 50
- Bộ trang bị 50
- 50v bạc khóa
- 20v đồng khóa
- Ngựa tân thủ
Máy chủ Phong Kiếm có gì Đặc Biệt
Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
Cân bằng skill 12 môn phái
Cân bằng giữa người chơi cày cuốc và người chơi ít có thời gian
Các vật phẩm ingame giá trị cao

Để Nhận Giftcode-Vip
Bước 1: Tham Gia Group
https://www.facebook.com/groups/4895416923834914
Bước 2 : Like + Chia sẻ + Tag 3 Người Bạn
Group: https://www.facebook.com/groups/4895416923834914
Trang chủ: http://kiemthephongvan.com.vn/
Đăng ký: http://kiemthephongvan.com.vn/taikhoan/dang-ky.html
Kiếm Thế Phong Vân Phiên bản 2009 - Hồi Ức Kiếm Thế
 
Top