• Thread starter tlmmy1
  • Start date
  • Lượt xem 535
T

tlmmy1

Thành viên mới
Bạn muốn kiếm 1 sever free 100 % silk
Mạp 140 only Asia
Lập nv lever 140 chỉ việc cày gold và đồ
Hãy đến với Sro bắc ninh
http://srobacninh.com
Sever Map 140 D15 FREE 100 % SILK
Hỗ Trợ Tân Thủ lever 140 set sun d14
- 4999 silk nap the
- 1 pet nhặt đồ.
- 50 DCN + BÙA TỨC THỜI.
- Và còn nhiều thứ khác.
Max Level: 140
Skill: 140
Item: D15 | SUN
Class: ASI
Rate EXP/SP: x 100
Rate Drop: x 100.
Rate Gold: x 1000.
Giới Hạn 10acc/PC/IP
Giới hạn Job: 2Job/Pc
Job: Trường an hòa điền
Drop Hộp giáp/trang sức/ vũ khí: Quái map samakhan 136-140
Alchemy Max +15 Rate:. Tỉ ép đồ . 1-4 100% . 4-8 . 50% . 8-10. 10% . 11-15 là 1%
Nasun 1-5 100% 6> randum Khi Có BMM cấp 1
 
Top