S

susan276

Thành viên mới
Các Lữ Khách thân mến,
Khai mở máy chủ mới: Sro Hải Phòng - Máp 120 Chuẩn Asia - Eu
TEST GAME : 00h00' - Ngày 19/08/2021
OPEN BETA : 12H00' - Ngày 25/08/2021
Với Sự Trở lại tuyệt vời sẽ xuất hiện Của Class ASI Và Eu Căng Bằng DAME các Class
Tích Hợp Cấm Asia Vào PT Eu Khi Đua Top
Hãy cùng tham gia để chào mung sự trở lại tuyệt vời với sự điều hànhh của BQT mới (Nhiệt Tình, tâm Huyết)!!
Hệ Thống Thông Báo : Alchemy - JOB
Giới Hạn Giờ Chơi : Full Time
Cấp Độ : 120
Kỹ Năng : 360
Item : D13 Sun ( Hiếm)
Item : Drop 2 Loại Đồ D13 Som,Sun( Hiếm)
Rate EXP/SP : ✗450
Rate Drop : ✗10
Rate Gold : ✗10
Trade Gold : ✗2
Khóa Boss Hệ Thống : Khi Đua Top
Giới Hạn : 10 ✗ PC
Giới Hạn Job: 3acc ✗ PC
Giới Hạn Time Job: 00h00 -> 8h00 Sáng
Buôn 3 Thành : Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
Trade : Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng.
Link trang chủ: http://srohaiphong.online/
Link group: https://www.facebook.com/groups/270332077848326
 
Top