S

sromienphi

Thành viên mới


SRO MIỄN PHÍ Free Silk 100% - Phiên Bản Cày Cuốc Miễn Phí
Map 100 - Only Asian - Ghost 10s

✅Trang Chủ: http://sromienphi.com/
► Số Điện Thoại Admin: 0968.58.58.99
✅ Alphatest : 15/10/2022
✅ OpenBeta : 22/10/2022 13h00 Thứ Bảy
✅- Rate exp x5000, Drop x2
✅- Mastery: 300
✅- Item : Cấp 10 A3
✅IP : 14.225.198.231 Port 15779
✅- Sever Giới Hạn: 5h Xanh + 1h Cam
►► ( Không Bug + Reset Time )
✅- Giới hạn 10acc/PC, 10 acc/IP, 1 acc Job/PC
✅- Ghost 10s
✅- Nasun max + 10 Tỉ lệ 100% (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
✅- Rate alchemy : random ( max 12 đã 2+)
✅- Giả Kim Thuật : 1->4 100% * 4->5 70% * 5->6 35% * 6->7 20%

✅Giải Thưởng Đua TOP
- Tốp 1: Nasun + 10 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất + 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
- Tốp 2: Nasun + 8 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
- Tốp 3: Nasun + 6 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
- Tốp 4: Nasun + 5 - Tốp 5 -> 10: Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất

✅Thông Báo
✍- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
✅ Hàng Đặc Biệt tại Địa Chỉ Niya 19h00 Hằng Ngày
✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
✅- Lever 50 lên được thú thồ hàng F10
✅- Khoá buôn đêm 12h-8h
✅- NPC Shop Gold giữa thành Đôn hoàng
✅- Gacha D8 SUN - D9 SOM Tỉ Lệ 50% Vé 1.000.000 Gold​
 
Last edited:

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top