• Thread starter hideonhead
  • Start date
  • Lượt xem 533
H

hideonhead

Thành viên mới
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - ASI - EU Đồ Cuối D13
- EXP: X200
- DROP: X10
- DROPGOLD: X2
Fam lever 1- 50 LBB // 50-70 LKS // 70-95 SaMaKhan //95 - 111 Sa Mạc Muối //111-120 Jupiter:
Drop D13 Sos/Som/Sun MOD 116-120 Jupiter Và AP:
Drop D13 Sos/Som/Sun/Xu/ Tại AP JOB 105 Mới Vào Được:
JOB 4 Thành TA-DH-HD-SAMAKHAN (Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 19h -20h Hằng Ngày Tại Hắc Mạc Trại):
(Lever 105 Mới Đăng Ký Job Và lên Được Thú Đi Buôn F10):
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng Ngày:
Giờ Chơi Full H Xanh:
BMM Thường 1-3 100% /3->> Random Max 12 Chua LKD:
BMM Víp 1-7 100% /7->> Random Max 12 Chua LKD:
Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Khong Yêu Cầu BMM Cấp 1):
Khóa Trade 00h - 9h:
Giới Hạn : 10Ac/IP – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC):

Giải Thưởng Đua TOP:
Top Asi:
TOP 1 : 6000 Silk + Nasun Thường + 6 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 2 : 5000 Silk + Nasun Thường + 5 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 3 : 4000 Silk + Nasun Thường + 4 + 1 Pet2 Thú Chiến :
Top Eu:
TOP 1 : 5000 Silk + Nasun Thường + 6 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 2 : 4000 Silk + Nasun Thường + 5 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 3 : 3000 Silk + Nasun Thường + 4 + 1 Pet2 Thú Chiến :
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top