N

namyanbipltn

Thành viên mới
LINK SEVER :http://srothienan.com/
LINK Group: https://www.facebook.com/groups/1205346686481454/
THONG TIN SEVER
Map 120 Class Asi + EU 7 Ngoại hình
⚔IP SEVER : 103.90.226.138 PORT : 15779
⚔Platest :22/10/2020
⚔Open Beta: 13H00' 31/10/2020
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - ASI - EU D13
- EXP: X250
- DROP: X5
- DROPGOLD: X2
Hướng Dẫn Người Chơi Fam lever 1-85 LKS // 85 - 95 STT// 95 - 111 SA MẠC MUỐI // 111 - 120 - SAMAKAN
Fam ĐỒ SOM D13 quái 116-120 jupiter // Fam SUN D13 quái 119-120 JUPITER-SAMAKAN
Buôn hàng đặc biệt ở Di Chỉ , Hàng Đặc Biệt 12h30 - 13h00 Và 19h30 - 20h00 Hằng Ngày (Lever 90 lên Được Thú Đi Buôn)
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h-00h Hằng Ngày
12 Time Xanh + 1 Time vàng
RATE MIX ĐỒ
BMM Thường 1-4 100% 5> Ramdom Max 12
BMM Vip 1-8 100% 8>Random Max 12 LKD
Tỉ Lệ Mix Nasun : 1-10 100% yêu cầu bmm cấp 1
JOB 3 Thành TA – DH - HD (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt Di Chỉ)
khóa Buôn 00h - 8h Sáng
Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE Tuần 2 Lần Thứ 4 và 6 - PVP Thứ 7 - CTC Chủ Nhật Hàng Tuần
Giới Hạn : 10 ác PC – JOB 2 PC
Luật Đua Top 2 Class Không Được Vào Chung Pt - Buff Ngoài - Kích Điểm - Phát Hiện Loại
Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ
Top 1 Asi_Eu ∷ 5K SILK + 1 Nasun 6 + Tile SHOP
Top 2 Asi_Eu ∷ 4K SILK + 1 Nasun 5 + Tile SHOP
Top 3 Asi_Eu ∷ 2K SILK + 1 Nasun 4 + Tile SHOP
TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk
( Mỗi ID Chỉ Được Nhận 1 giải )
Hỗ Trợ Chính Thức
Set Sun D10 +10 Blue
Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
2000 Bình HP ✗ MP
50 DCN ✗ DCN TT
Full SP
Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB CTC - Face Log quá 2 Ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu Gold Khóa Vĩnh Viễn
 
Top