• Thread starter ThanhGin
 • Start date
 • Lượt xem 1,101
T

ThanhGin

Thành viên mới
Sro Thiên Hạc Map 100 Free F10.
Thông tin chính thức:
 • Map 100
 • Skill 100, Mastery 300.
 • Ghost: 15 giây.
 • Race: Only China.
 • Item: D10 SOX.
 • Giới hạn: 6h xanh 1h cam. Không bug, không reset time.
 • Limit: 6 ac/pc. 8 ac/IP. 2 ac Job/pc. Anti 2 Job.
 • Giới hạn Item: Max +12 chưa LKD 2+.
 • Level 65 lên Tete. Uot hàng ngoài thành mất hàng.
 • Trade 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hoà Điền. Cấm Trade đêm: 00:00:01 > 07:00:00 hằng ngày.
 • Server không bán đơn dược phân ly, trừ tà.
 • Gacha: D6 Sun(100%), D7 Sun(65%), D8 Sun(45%), D9 SOS(40%). Max gacha SOS D9.
 • Quest có exp = 0 (Làm nhiệm vụ cũng không có Exp). Có Boss hệ thông(Boss KHÔNG có Exp).
 • Rate Archemy: Updating....
 • Rate Nasrun: 1>2 100%, 2>3 70%, 3>4 55%, 4>5 45%, 5>6 30%, 6>7 10%, 7>8 10% Max +8. Yêu cầu có Bột may mắn Cấp 1.
 • Quái vật 91>100 bên Samakand.
 • Các loại quái quan trọng sẽ được tụm lại nhằm cung cấp những điều kiện train tốt nhất.
 • Server có tích hợp auto ăn sát thương, hấp thụ, bóng bay.
 • Auto trong game với những chức năng khá xịn xò. Có cả Lure quái nên không cần unibot.
 • Hệ thống Anti 2 Job, Thông báo kill Job, PVP, Đập đồ +8 trở lên, Auto BSC. bla.... bla......
Alphatest:
 • Full Silk, Gift, Gold.
 • Set D10 SUN +8 VK +10.
Open:
 • Set D6 SOM +7 Blue.
 • Level 30.
Giải thưởng đua Top:
 • Top 1: 2 Triệu VNĐ(1 Triêu VNĐ, 1 Triệu quy ra Silk không KM) 1 Nasrun Loại 2(Trong Shop giữa thành) +8.
 • Top 2: 1 Triệu VNĐ( 500.000 VNĐ, 500k quy ra Silk không KM) Nasrun +6
 • Top 3: 5000 Silk + 1 Nasrun +6
 • Top 4 - 10: 2000 Silk.
Lưu ý: Mỗi NGƯỜI/IP/PC nhận 1 giải.
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top