• Thread starter cucdoi98
  • Start date
  • Lượt xem 622
C

cucdoi98

Thành viên mới
Alphatest:15/06/2021
Open beta:20/06/2021
FB: https://www.facebook.com/groups/367439011468785
THÔNG TIN MÁY CHỦ
- Asia - EU
- Max Level : 120
- Skill : 120, Mastery 360
- Item : D13 SUN
- Exp/Sp Rate: 200x
- Party Exp/SP : 300x
- Drop Item : 5x
- Gold drop : 10x
- Rate Alchemy : 1-3 70%, 3-5 60%, 5-7 30%, 7-10 20%, 10-15 max 10%
- Rate Nasrun : 1-3 100%, 3-5 50%,5-10 30%
- Giải thưởng đua top:
=> Top 1 ➙ 1 Vũ khí som D13 +7 ( tuỳ chọn) + 4k silk Narun+9
=> Top 2 ➙ 1 Vũ khí som D13 +6 ( tuỳ chọn) + 3k silk Narun+8
=> Top 3 ➙ 1 Vũ khí som D13 +5 ( tuỳ chọn) + 2k silk Narun+7
=> Top 4-10 nhận 500 silk
HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 120
- Full Item D13+15 Huyền thoại
- Full Silk
- Full Gold
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
- Set D11+15 blue
- 1000 Bình HP
- 1000 Bình MP
- 50 DCN, 50 Phù
- 99.000.000 SP
- Và các item hổ trợ
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER
- Hệ thống skill Lv 120 dev đã điều chỉnh để phù hợp với Map
- Hệ thống trade tại Tần Lăng - Trường An - Bến Đông
- Là 1 Sever ổn định,cày cuốc 100%
- Hệ Thống Event cướp cờ
- Nạp thẻ vui lòng đăng nhập và Nạp Thẻ hoặc liên hệ GM để chuyển khoản nhận thêm 10%
Chia sẻ và tag 5 người bạn chơi sro của mình vào bài viết này nhận ngay 200 silk khi open!
 
Top