• Thread starter tlmmy1
  • Start date
  • Lượt xem 537
T

tlmmy1

Thành viên mới
- SRO Hoàng Gia map 110 only CHINA
Trang Chủ: Hoanggiasro.com
- D11 ngoại Hình hiệu ứng chuẩn
- SRO Hoàng Gia sân chơi ổn định
- SilkRoad Online private lậu mới ra tháng 8 2021. Hiện tại sv mới ra drop son B
- Max LV : 110 only ChiNa
Skill : 110
Item :D11 ngoại hình chuẩn
Class : CHINA
Time : full time
1 PC 6 acc , 2 jod, IP nét inbox GM
Nasun Max 6
Item Max 12 chưa bao gồm +2
Rate archemy 1-2 100% , 2-3 70%, 3-5 50%, 5-6 20%, 6-7 20%, 7-8 10%, 8-10 ti le + BMM Random max 10 chưa 2+
NASUN: 1-6 random
Buôn 3 thành
Hàng ĐB bán ở Sơn Tặc Trai ( 20h00 )
Our 1s - 60s đều mất hàng
Tỉ lệ Trade : x2
Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo buôn,nghiêm cấm sử dụng tool theo chủ PT.
Nghiêm cấm uot 1s
Khoá Tk 3 ngày cảnh cáo vi phạm lần đầu, thu hồi hết gold, Tiếp tục vi phạm khoá vĩnh viễn.
Full chức năng hỗ trợ RS Skill - RS TT SM = gold
--------------------------------------------------------------
Hiện Tại Sv Hỗ Trợ Ae Men Mới Đồ D11 +5 thường full blu khi tạo nv
TK chính sẽ là Son +5 full blu mời ae tham gia sever
Máp 110 mới mở drop son B
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top