C

catkevin

Thành viên mới
Phiên bản mới Đào Hoa Đảo đầy đủ tính năng 13 phái
ALPHA TEST: 12h00 ngày 09/03/2021️
OPEN BETA: 12h00 ngày 13/03/2021️
1. Trang chủ : http://huyetvankiem.com/
3. Trang đăng ký : http://huyetvankiem.com/Pay/Register
4. Fanpage : https://www.facebook.com/thienlonghuyetvuong/
5. Group : https://www.facebook.com/groups/2964337343844485
6. Tải ngay: http://huyetvankiem.com/Link-tai-ban-full-Thien-Long-Huyet-Vuong-2.html
7. Thể loại: Cầy Cuốc
8. Exp: x15
9. Level Max: 119
10. Ngọc Max : ngọc cấp 7
11. Tiền tệ trong game: KNB (săn) , Vàng (săn)

*** Hỗ Trợ Tân Thủ ***
1. Set Tân Thủ
2. Level 119 - Tâm Pháp 120
3. Ngọc Bảo Thạch Cấp 6 Tru Tiên

--------✭✭✭✭✭---------
Thiên Long Bát Bộ - Huyết Vân Kiếm xin thông báo #Event_Loan_Tin_Máy_Chủ_Mới
Người chơi thực hiện theo các bước sau để nhận gifcode
- B.1: L.i.k.e bài viết
- B.2: Chia sẻ bài viết ở chế độ công khai
- B.3: T.a.g 3 người chơi và c.o.m.m.e.n.t với nội dung: "Vào đây tôi gánh"
GiftCode gồm có:
- 2 Huyết Bảo Thạch cấp 7
- Áo Tắm Thuộc Tính
- Ám khí Băng Phách Thần Châm

*** Drop Phụ Bản Boss Ingame ***
Hậu Hoa Viên: Chế 9x, Hoa Hồng 125V, 500KNB, Tử Vi Linh Phách (NL Vương Quyền)
Cổ Mộ 1->9: 5K KNB, Hào Hiệp Huân Chương (NL Quan Ấn), Công Lực Đan, CCHTP, Chí Tôn Cường Hóa
Ác Tặc - Ác Bá:
Quái: Ngọc 4, Thích Linh Tủy, 500KNB, Hoa Hồng 125V, Bí Tịch Tàn Diệp (NL Ngũ Tông)
Boss: Ngọc 5, CCHTP, 5K KNB, Công Lực Đan, YQ 45, YQ 65, YQ 80, YQ Thất Truyền, Chưởng Cự YQ
Túc Cầu - Cờ - YTO:
Quái: Kim Tằm Ty
Boss: NL Thần Khí, Ngọc 5, CCHTP
Q1-Q2-Q3 Tô Châu - Lâu Lan:
Quái Q1-Q2-Q3: Tử Vi Linh Phách (NL Vương Quyền)
Boss Q1-Q2: NL Thần Khí, Ngọc 5, CCHTP
Boss Q3: NL Thần Khí, Ngọc 5, CCHTP, 5K KNB, Công Lực Đan, Hoa Hồng 125V
BTKT: NL Long Vån, CCHTP, 5K KNB, NL Lenh Bai, Công Lực Đan
Boss Dã Ngoai - Thanh Thu Son: Ngọc 5, CCHTP, 5K KNB, Công Lực Đan, Hào Hiệp Huân Chương (NL Quan Ấn)
TTS - TTT - PMP: NL Võ Hồn, NL Ám Khí, NL Tinh Thông, Chí Tôn Cường Hóa, Công Lực Đan,
Sát Tinh: NL Pet
Boss Bàn Cổ: NL Trùng Lâu
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top