T

TriPham

Thành viên mới
TTH5

Tu Tiên H5 Open S40 Ngũ Trang Quán
Open
: 19h – 15/11/2022
Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE: TTH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 22/11/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tutien.michio
=> Link game: http://tt.michiogame.com
 
Top