• Thread starter anhbi791
  • Start date
  • Lượt xem 343
A

anhbi791

Thành viên mới
Võ Lâm PK FREE
Trang Chủ : http://42.117.81.185
------------------------------------------------
tải game https://drive.google.com/file/d/1DWwrWQBe6e7wM8BashLSVX-Rx9KxtJRK/view?usp=sharing
----------------------------------
✅ Phiên Bản CTC .
Xếp Hạng Chuẩn VNG + hiển thị chính xác mini skill
Không mất giờ chơi
Giới hạn 8 Nhân Vật / 1 PC / 1 IP. / có Auto
------------------------------------------------
✅ Thông Tin Hỗ Trợ Tân Thủ :
Hổ trợ tân thủ 150
Thần Thành Phù , Thổ Địa Phù ,
Lệnh Bài Tân Thủ.
1 Bộ An bang
1 bộ Định Quốc
1 bộ Kim Phong
1 vũ khí xanh
1 ngựa 8x

------------------------------------------------
Mọi thứ đều free cho anh em nào không thích cày cuốc chỉ thích PK , và đi hoạt động thì tham gia cùng mình nha anh em
------------------------------------------------

------------------------------------------------
Các Hoạt Động Chủ Đạo Trong Sever:
Hoạt Động WAR Bang Hội : Trống Bang Hội , Boss Độc Cô , Chiến Long Động , Phong Lăng Độ , Vân Tiêu , Săn Boss.....
Hoạt Động WAR cá nhân : Viêm Đế , Vượt Ải , Tống Kim , Vận Tiêu , Kiếm Gia Mê Cung .....
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top