Q

quangcaogame

Thành viên mới
Thông Tin SEVER AUTO INGAME:
Giới Hạn 3 Acc /PC/( 1acc/Tống Kim)
Bảng xếp hạng - Chuẩn V.N.G.
BQT mến tặng anh em một chút hành trang trước khi bước vào Server:

ߒψỗ trơ tân thủ :

- Nhận Ngay Cấp 70
- Thổ Địa Phù
- Túi Máu đến Level 100 Và Vòng Sáng Hồi Máu Mana Level 100
- Ngựa Túc Sương
- Trang bị Kim Phong - 200 Danh Vọng - 24 Giờ x2 Exp - 24 Giờ X2 Skill

ߒϠCấp 80:
- 1 Kỹ năng 80

ߒσấp 120
- 1 Kỹ năng 120
▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬
Trang Chủ : http://volamtinhkiem.info/
Fanpage: fb.com/volamtinhkiem.info
Groups: fb.com/groups/volamtinhkiem.info
Tải Game: http://volamtinhkiem.info/tai-game
▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Q

quangcaogame

Thành viên mới
Thông Tin SEVER AUTO INGAME:
Giới Hạn 6 Acc /PC/( 1acc/Tống Kim)
Bảng xếp hạng - Chuẩn V.N.G.
BQT mến tặng anh em một chút hành trang trước khi bước vào Server:
ߒψỗ trơ tân thủ :
- Nhận Ngay Cấp 70
- Thổ Địa Phù
- Túi Máu đến Level 100 Và Vòng Sáng Hồi Máu Mana Level 100
- Ngựa Túc Sương
- Trang bị Kim Phong - 200 Danh Vọng - 24 Giờ x2 Exp - 24 Giờ X2 Skill
ߒϠCấp 80:
- 1 Kỹ năng 80
ߒσấp 120
- 1 Kỹ năng 120
▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬
Trang Chủ : volamtinhkiem (.) info
 
Top