• Thread starter chipheohp
  • Start date
  • Lượt xem 963
C

chipheohp

Thành viên mới
草帽热血海贼王公益服火爆开启,长久稳定,火爆战场,每天晚上7点45陪你嗨!!!
本服为中变公益服务器,属性强大,持久加耐玩
本服玩法众多,连续百次攻击十倍经验,减少您练级的烦恼,满级才是开始
开放8星果实,8星主角特效时装,8星伙伴特效配饰,全新8星装备,全新8星宝石
开放战场,洗练,元素,坐骑,佩饰,果实融合
开放精灵,刻印,影魂,主宠,副宠,副宠合成
开放阵型洗练,宝石洗练,全新镀金,周卡,超值回馈
本服为特色荣誉服,长期版本,玩法多
挖宝都是氪金的东西,不信你进服看!
独家福利:
1 独有的挖宝系统,氪金可以挖
2 独有的推广系统,不花钱可以攒充值
3 独有的荣誉获取方式,可肝可氪,都可以爽
4 独有的果实系统,神兽,面子果实任意搭配
每天都有免费100次挖宝机会,新手开服礼包觉得让你轻松起步
全新仿官服经典草帽热血海贼王期待您的加入 :QQ群:453910301
网 址:http://www.aisihzw.com:88/index.php
推广人:******(游戏名字和群名字同步) 推广日期:**月**日
> ∷→丨玩家推广时间 2020年2月14日
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top